“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

Sunu ve İçindekiler 244

Özgürlük Dünyasının Ağustos (244) Sayısı çıktı!


İşçi ve halk hareketlerinin gelişimine tarihsel bir bakış
Ali Yaşar

Haziran Direnişi’nin eskittiği
Nuray Sancar

Genel oy hakkı ve halk iradesi  bağlamında devlet ve demokrasi sorunu
Yusuf Akdağ

Ekonomideki istikrarsızlığın sorumlusu “faiz lobisi” mi?
Murat Birdal

Gezi Direnişi, sınıf ve toplumsal hareketler
Arif Koşar

Türkiye’de sendikaların kuruluşu ve mücadele deneyimleri
Erkan Aydoğanoğlu