“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

OCAK SAYISI BAYİLERDE!

2015’ten 2016’ya giderken Türkiye – İhsan Çaralan

Suriye ve Irak’ta paylaşım mücadelesi ve Türkiye gericiliğinin yeni arayışları – Y.Yılmaz Karataş

Kamu emekçileri ve kamu hizmetine son darbe: İş güvencesi kaldırılıyor! – Rıza Zeyrek

‘Konfederal Komünalizm’in ekonomi-politikası; ‘liberter belediyecilik’, ‘halk meclisleri ve özyönetim sorunu! – Yusuf Akdağ

‘Bir Adım İleri İki Adım Geri’den parça  - V.İ.Lenin