“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

Haziran sayısı bayilerde!

Ekonomik göstergeler ışığında AKP’nin büyüme miti ve gerçekler- Murat Birdal

2015 1 Mayıs’ı ne öğretti? 2016 1 Mayıs’ını şanına layık kutlamak için mücadeleye! -İhsan Çaralan

Bir ideoloji olarak iktisat - Muammer Kaymak

İşçilere kapitalistleşmeyi öneren ‘demokratik sosyalizm’ anlayışı ve Marksizmi ‘aşma’ tasavvuru! - Yusuf Akdağ

Güney Afrika, ANC nereden nereye - Mithat Fabian Sözmen

Türkiye’de ‘işçi sağlığı’ kavramı üzerine 2 - Dr. Celal Emiroğlu

Yaşar Kemal - Tahir Şilkan