“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

Nisan sayısı bayilerde!

1 Mayıs, İşçi Sınıfının Durumu ve talepler – Ümit Yılmaz

Metal Grevinin gösterdiği – Seyfi Selçuk

İş cinayetlerinde değişen bir şey yok – Selçuk Karstarlı

Dolmabahçe Deklarasyonu, 10 ilke, Newroz mektubu ve böyle gidemez süreç! – İhsan Çaralan

Ekonominin temposu yavaş, tekmesi sert – Bülent Falakaoğlu

Planlar, paketler ve kadınlar – İlke Işık

‘Bayrağını bizim bayrağımız karşısında yere sermek zorunda kaldı...’ - Friedrich Engels

İç Güvenlik Paketi ve bir tarihsel deneyim – Olcay Geridönmez

Ermeni Soykırımı ve demokrasi – Aydın Çubukçu

Mülkiyetin (ve sermayenin) Türkleştirilmesi – Nevzat Onaran