“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

KASIM SAYISI BAYİLERDE!

Sonuna yürüyen AKP ve burjuva gericiliğin tırmanan saldırısı – KADİR YALÇIN

Suriye’de Rus müdahalesiyle değişen dengeler ve olası sonuçlar üzerine – Y.YILMAZ KARATAŞ

Türkiye’nin mülteci sınavı – ERCÜMENT AKDENİZ

Sığınmacılarla değil, sığınma nedenleriyle mücadele – YÜCEL ÖZDEMİR

Murray Bookchin’in ‘Toplum Projesi’ üzerine notlar – YUSUF AKDAĞ

Skandal VW ile sınırlı değil; skandal kapitalizmin kendisi – SERDAR DERVENTLİ