“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

MART SAYISI BAYİLERDE!
-‘Kaynayan Ortadoğu’ ; bomba ve top sesleri ve Kürdistan’daki
durum üzerine – Yusuf Akdağ
-Ortadoğu’ya dünyadan bir bakış – Ahmet Cengiz
-Uluslar arası durum ve görevlerimiz – CIPOML 21.Genel
Oturumu
-Yunanistan işçi ve emekçi hareketi ve genel grevler üzerine
– Seyit Aldoğan
-Kamu emekçileri içerisinde çalışma; görevler, zorunluluklar
ve olanaklar – Aylin Akçay
-Yerel yönetimlerin özerkliği, neoliberalizm ve sosyal
şovenizim – Arif Koşar