“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

MART SAYISI ÇIKTI!

-İç Güvenlik Paketi’ne karşı mücadele hak ve özgürlük mücadelesidir – İhsan Çaralan

-Maddelerle İç Güvenlik Paketi – Kamil Tekin Sürek

-2015 Newroz’u: mücadelede yeni bir aşamaya doğru –Y.Yılmaz Karataş

-Yunanistan seçimleri ve Syriza Hükümeti’nin değerlendirmek – Seyit Aldoğan

-Sağ popülizm, AKP’nin söylemi ve emekçilerin mücadelesi – Yusuf Akdağ

-Dünya ekonomisinde ayrışan eğilimler – Murat Birdal

-Petrol, Ruble ve Rusya nereye? – C.Erman