Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

ÖZGÜRLÜK DÜNYASI GELECEKTİR, SUSTURULAMAZ!

1988 yılının Eylül ayında yayın hayatına başlayan ve 28 yıldır yayını kesintisiz olarak sürdüren dergimiz OHAL KHK’sı ile kapatıldı. Daha önce televizyon ve radyo kapatmalarında olduğu gibi dergimizin kapatılmasında da hiçbir somut gerekçe gösterilmedi, hukuki bir süreç yürütülmedi. Dolayısıyla karar faşist bir rejimin inşası sürecinde alınmış, tamamen anti-demokratik ve keyfi bir karardır.

Özgürlük Dünyası, işçi sınıfı ve sosyalizmin öldüğünün iddia edildiği bir dönemde Markizm ve bilimsel sosyalizmi kararlılıkla savundu.

Sınıf eşitsizlikleriyle kapitalist sömürü ve zorbalık karşısında işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin baskısız, sömürüsüz sınıfsız özgürlük dünyasının kurulması mücadelesine dayandı. Marksizmin tarihsel ve kuramsal birikimiyle bu mücadelenin ihtiyaçlarını birleştiren bir yayın çizgisi benimsedi.

İnsanlığın sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya özlemi ve mücadelesi yüzyıllardır vardır. Baskılar bu mücadeleyi belki geriletmiş ama asla yok edememiştir. Halklar mutlaka bir yolunu bulmuş, yeniden ve yeniden talep ve umutlarıyla tarih sahnesine çıkmıştır.

Baskı ve sömürü var oldukça, bunların ortadan kaldırılması mücadelesi de bitmeyecektir. İşçi sınıfı, halklar ve aydınlarının sosyalizm mücadelesi sürecek, Özgürlük Dünyası var olmaya devam edecektir.

Özgürlük Dünyası Yayın Kurulu