“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

HAZİRAN SAYISI BAYİLERDE!

Sermayenin saldırılarına, gericiliğe ve savaşa karşı direnişi güçlendirelim! – CIPOML Avrupa Bölge toplantısı
Din, laiklik ve laiklik mücadelesi – Nuray Sancar
Britanya’da AB referandıumu: Gitmek mi zor, kalmak mı? – Zeynep Akar
Prekarya: umutsuz bir ‘özne’ arayışı – 3 – Arif Koşar
Humanite gazetesi ile Fransız Komünist Partisi  (1904-1954) – Deniz Uztopal
SSCB’de kilise ve din özgürlüğü – N.I. Blinow